Anlägga en ny uppfart

55529-house

Nyligen skrev vi om vad man borde tänka på när man ska bygga ett nytt garage. Och med detta är det ju även lägligt att tala om att fixa en ordentlig uppfart till garaget. Här kommer några användbara tips kring detta.

Till att börja med är det värt att påpeka att detta är en omfattande projekt och bör inte göras helt igenom om man inte känner sig tillräckligt säker på sin förmåga. Men även om man har kunskap kan det vara värt att anställa någon professionell för ett par av de mer omfattande momenten.

Förarbeten av anläggningen av en ny uppfart kommer att inkludera en del mätningar och markeringar. Det är viktigt att man har klart för sig hur bred uppfarten ska vara och mäta ut detta exakt. Några enkla träpinnar och snöre är ett snabbt, enkelt men ändå effektivt sätt att göra detta.

Redan i detta skede är det också bra om man planerar för hur uppfarten ska falla. Lutningen på uppfarten bör så klart vara bort från huset så att markens avrinning blir effektiv. Man brukar ofta säga att mellan en och två centimeter per meter är en bra lutning.

Att gräva för en ny uppfart är något man säkert kan göra själv, men om man anlitar någon med maskineri både för själva grävningen och bortforslandet av jordmassorna, kommer man spara sig själv en hel massa tid och besvär.

Hålet man sedan har framför sig kommer att behöva fyllas upp av olika lager med sten och grus. För att sedan få dessa så jämn som möjligt är det rekommenderat att man använder en plattvibrator. Det är också viktigt att varje lager lutar lika mycket för att undvika sättningar och ojämnheter.

När man till slut kommer till det översta lagret har man ju ett par olika alternativ. Man kan lägga en ytlager med grus, lägga en stenuppfart av något slag eller till och med asfaltera den om man hellre föredrar det.